[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

סקרים

מודול סקרים מאפשר לכם לשלוח סקר למטופל לצורך מילוי מרחוק, בתוך הארגון או מחוצה לו. ניתן להכניס לסקר, כל שדה שיצרתם במערכת. הכניסה אל הסקר היא באמצעות לינק ייחודי (TOKEN), כך שלמטופל תהיה גישה בלעדית אליו, אך הסקר לא יכיל מידע שיזהה את המטופל. כאשר מטופל מסיים למלא את הסקר, המידע יסונכרן באופן אוטומטי למערכת.

[sta_anchor id=”sending_survey”]כיצד שולחים סקר למטופל?

שלב 1: לחצו על “הזמנה לסקר” בתפריט הראשי, ויפתח בפניכם דף המחולק לשני חלונות:

 1. תחת “צור סקר למטופל” (1) בחרו את הסקר שבו אתם מעוניינים להשתמש, מתוך רשימת הסקרים הזמינים.
 2. בחרו את המטופל שתרצו שימלא את הסקר. (תוכלו לחפש את המטופל בעזרת שם או ת.ז).
 3. הגדירו כיצד המידע ישמר במערכת:
 • יוקם ביקור חדש – יפתח למטופל ביקור חדש במערכת עם המידע מהסקר.
 • יעודכן ביקור קיים –  בחרו ביקור קיים של המטופל, אליו תרצו שיוזן המידע מהסקר.

שלב 2 (2): בסיום מילוי הפרטים לחצו על “הפק“, בכדי לקבל קישור לסקר. בלחיצה על הקישור תוכלו להעתיקו ולשלוח למטופל.

שימו לב! המערכת איננה שולחת את הקישור באופן אוטומטי למטופל בעקבות מגבלות רגולטוריות. במידה ואבטחת המידע בארגון שלכם מאפשרת שליחת סקר למטופל באימייל ניתן לבצע את השליחה באופן אוטומטי.

1
חלון יצירת סקר
2
הזמן את המטופל/ים לסקר
3
מעקב על הסקר

[sta_anchor id=”survey_tracking”]תיעוד סקרים שהופקו

בחלון “מעקב סקרים” (3) תוכלו לצפות בכל הסקרים שהופקו ובסטטוס שלהם.
חלון זה מציג את המידע הבא:

 1. פרטים מזהים – תעודת זהות ושם מלא.
 2. כותרת – שם הסקר שנשלח למטופל.
 3. קישור אל מילוי הסקר.
 4. סטטוס ביצוע הסקר – טרם בוצע / בוצע.

[sta_anchor id=”survey_examples”]דוגמאות לשימוש בסקרים

 • השלמת מידע מרחוק.
  לדוגמה: שליחת סקר המותאם אישית להשלמת פרטים/עדכון נתונים.
 • איסוף נתונים במרפאה.
  לדוגמה: מילוי סקר בזמן המתנה לכניסה למרפאה ויצירה אוטומטית של ביקור חדש במערכת.