[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

צפייה וחיפוש של מטופלים וביקורים

חיפוש מטופל או ביקור קיים[sta_anchor id=”patient_visit_ exist”]

בכדי לצפות בפרטי מטופל הקיים במערכת, תוכלו לחפש את המטופל בתיבת החיפוש על ידי הזנת תעודת הזהות שלו.

כאשר המערכת מזהה את המטופל, יוצגו בפניכם כמה אפשרויות:

  1. ביקור אחרון – כניסה אל הביקור האחרון של המטופל.
  2. צור ביקור – יצירת ביקור חדש.
  3. ערוך פרטי מטופל – כניסה אל עמוד עריכת פרטי המטופל.

בנוסף, באפשרותכם למצוא ביקור ספציפי בעמודת “חיפוש ביקור“, על ידי הזנת המספר המזהה של הביקור. (המספר שהוזן אוטומטית בעת יצירת הביקור).

[sta_anchor id=”all_patients”]צפייה בכל המטופלים

בכדי לצפות בכל המטופלים שהזנתם למערכת, לחצו על “כל המטופלים” בתפריט הראשי. בחלון שיפתח תוכלו לסנן (1) ולחפש לפי ת.ז, שם מלא, תאריך לידה, תאריך יצירה, ותאריך עדכון אחרון.

לאחר שתמצאו המטופל הרלוונטי לכם תוכלו לבצע שלוש פעולות:

  • מספר המטופל (2)– יפתח לכם עמוד שבו יופיעו כל ביקורי המטופל.
  • עריכה (3)– מאפשר לכם לערוך את פרטי המטופל.
  • מחיקה (4)- מחיקת המטופל וביקוריו.
1
סינון וחיפוש לפי פרטי מטופל
2
מספר מטופל
3
עריכה
4
מחיקה

[sta_anchor id=”all_visits”]צפייה בכל הביקורים

בכדי לצפות בכל הביקורים הקיימים במערכת, לחצו על “כל הביקורים” בתפריט הראשי.
בחלון שיפתח, תוכלו לבצע פעולות חיפוש דומות לפעולות החיפוש במסך המטופלים, ואף תוכלו להיכנס לשאלון ספציפי, בכדי לצפות במידע הרלוונטי לכם בהקשר לביקור מסוים.