[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

ניהול מלאי

מודול ניהול מלאי מאפשר לכם לנהל מלאי של דגימות, על ידי שליטה מלאה במערך האחסון שלכם: מהגדרת מקפיאים, המבנה שלהם, גודל הקופסאות, ועד להגדרת אמצעי אחסון אחר. הוספת הדגימות מתבצעת בממשק ויזואלי, המציג את הקופסה ואת המקומות הפנויים בה. כמו כן, במערכת קיים מנגנון לאיתור אוטומטי של מקום פנוי, המאפשר אופטימיזציה של מקום האחסון. את הדגימות תוכלו לנהל על פי המידע הבא: כמה מ”ל נותר בדגימה, כמה משכו מהדגימה, מי משך ומתי.

יצירת מקפיאים[sta_anchor id=”Create_freezers”]

בכדי ליצור את מערך האחסון שלכם, בתפריט הראשי לחצו על ניהול המחקר, ותחת מלאי לחצו על “מקפיאים“. את מערך האחסון נבנה על פי היררכיה מתאימה:

  1. מקפיאים.
  2. מדפים.
  3. מתלים.
  4. קופסאות.
1
מקפיאים
2
מדפים
3
מתלים
4
קופסאות

יצירת סוגי דגימה[sta_anchor id=”Create_sample”]

בכדי לשייך כל דגימה לסוג המתאים לה, עליכם ליצור קטגוריות לסוגי הדגימות. בתפריט הראשי לחצו על ניהול מחקר, ותחת מלאי לחצו על “סוגי דגימה”. בכדי ליצור את סוגי הדגימות המתאימים לכם, פעלו לפי השלבים הבאים:

  1. כתבו את שם סוג הדגימה הרצוי לכם.
  2. לחצו על “צור סוג דגימה“.