[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

ניהול מלאי

מודול ניהול מלאי מאפשר לכם לנהל מלאי של דגימות, על ידי שליטה מלאה במערך האחסון שלכם: מהגדרת מקפיאים, המבנה שלהם, גודל הקופסאות, ועד להגדרת אמצעי אחסון אחר. הוספת הדגימות מתבצעת בממשק ויזואלי, המציג את הקופסה ואת המקומות הפנויים בה. כמו כן, במערכת קיים מנגנון לאיתור אוטומטי של מקום פנוי, המאפשר אופטימיזציה של מקום האחסון. את הדגימות תוכלו לנהל על פי המידע הבא: כמה מ”ל נותר בדגימה, כמה משכו מהדגימה, מי משך ומתי.

[sta_anchor id=”add_items”]כיצד מוסיפים פריטים למלאי?

הוספת פריטים למלאי, מתבצעת בעת מילוי שאלון של ביקור חדש, בו נלקחה :דגימה ממטופל. הכנסת הפריטים מתבצעת על פי השלבים הבאים
1. בשאלון עליכם למלא את שאילת שם הדגימה. במידה ולא תמלאו את שאלת שם הדגימה, לא תוכלו להמשיך ולהוסיף דגימות למערכת.
2. כמות הדגימות – כתבו את כמות הדגימות שתרצו להוסיף למלאי ולחצו על “הוסף“.
3. במסך שיפתח הוסיפו את הדגימות החדשות. על גבי המסך יופיע לכם מקום האחסון שאליו יוכנסו הדגימות (מקום האחסון פועל לפי מקום פנוי במערכת).
4. בחרו את סוג הדגימה אליה שייכות הדגימות החדשות.
5. בחרו את המיקום לכל דגימה מתוך מאה מקומות פנויים.
לחצו על “שמור” , ולאחר מכן לחצו שוב על “שמור” ,בשאלון עצמו, בכדי לשמור את כל הנתונים ולהעבירם אל ניהול המלאי.
שימו לב כאשר תרצו להוסיף דגימות נוספות, תוכלו להוסיפן רק במקומות הריקים. מיקום תפוס יופיע באדום.

[sta_anchor id=”edit_items”]ניהול ועריכת המידע על הדגימות

אם ברצונכם לערוך ולהוסיף מידע על הדגימות הקיימות במערכת, בתפריט הראשי, לחצו על “ניהול מלאי“. בחלון שנפתח, תוכלו לראות את הרשומות החדשות שנוספו למערכת, ומידע עליהן (שם הדגימה, סוג הדגימה, תאריך ההקפאה ומקום האחסון).

בכדי לערוך מידע על דגימה, לחצו על עריכה של הדגימה הנבחרת. בעריכה תוכלו להוסיף את המידע הבא:

  1. תיאור הדגימה (1)  אם ברצונכם לייחד את הדגימה משאר הדגימות, ולהוסיף מידע נוסף אודותיה.
  2. כמות (2) תוכלו לעדכן את כמות הדגימות.
  3. מידע נוסף (3) תוכלו לשנות את מיקום האחסון, תאריך, שם ועוד.

בסיום, לחצו על “עדכן פריט“,  הנתונים שהזנתם מעודכנים.

1
תיאור הדגימה
2
כמות
3
עריכה