[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

ייבוא

מודול הייבוא מאפשר לכם לייבא של נתונים למערכת ממקורות חיצוניים, באמצעות העלאת קובץ Excel, כך שבאופן אוטומטי, תוכלו ליצור מטופלים וביקורים חדשים, ולעדכן מידע בביקורים קיימים, ישירות מהקובץ שייבאתם.
בנוסף, מנגנון זה מבצע אימות נתונים ובודק אם הנתונים עומדים בתנאים שהוגדרו לשדה.
אימות זה שומר על אמינות המידע, מונע טעויות, ואף מוציא דו”ח מסכם שמצביע על כל השגיאות שנמצאו בתהליך היבוא.

[sta_anchor id=”import_data”]כיצד לייבא מידע למערכת?

צעד 1: בתפריט הראשי לחצו על ייבוא, ובחרו האם ברצונכם לייבא ביקורים או לייבא טבלה.
בחלון שנפתח עליכם ליצור תבנית, כך שהמערכת תדע לזהות את השדות שאתם מנסים לייבא.
בכדי ליצור תבנית עליכם לפעול על פי השלבים הבאים:
1. בחלון “שדות ביקור” (1), בחרו את השדות שתרצו לייבא.
2. לחצו על “צור תבנית“. קובץ התבנית שיצרתם ירד למחשב באופן אוטומטי, ויכיל שורה ראשונה של תיאור השדה (למשל, “גיל”), ושורה שניה של קוד השדה כפי שהוגדר במערכת (“age”).

בנוסף, התבנית מייצאת אוטומטית שלוש עמודות:

 • מזהה מטופל – Patient ID
  • במידה ורוצים ליצור מטופל או ביקור חדש במערכת – שדה חובה.
  •  במידה ורוצים לעדכן ביקור או טבלה דינאמית – שדה זה אינו חובה.
 •  מזהה ביקור – Visit ID
  • במידה ורוצים ליצור או לעדכן ביקור במערכת – שדה חובה.
  • במידה ורוצים לעדכן טבלה דינאמית – שדה זה אינו חובה.
 •  מזהה שורה – Raw ID
  • במידה ורוצים ליצור שדות בטבלה דינאמית – שדה חובה.
  • במידה ורוצים לעדכן ביקור או מטופל – שדה זה אינו חובה.
1
חלון שדות ביקור
2
חלון ייבא

צעד 2 (2): בחלון “ייבא“, עליכם למלא פרטים חיוניים, לפני ייבוא הקובץ למערכת:

 1. מזהה ביקור – בכדי לקשר בין המידע באקסל למידע במערכת, עליכם לזהות את הביקור. קיימות שתי אפשרויות לזיהוי ביקור:
 • מזהה ביקור – מזהה חד-חד ערכי, כמו מספר ביקור פנימי בארגון, מספר רץ וכדומה. במידה ותבחרו אפשרות זאת, באופציית “שאלת מזהה הביקור”, תוכלו לבחור מזהה חד-חד ערכי שעל פיו יוצלב המידע.
 • תאריך ביקור – זיהוי על פי תאריך הביקור. במידה ותבחרו באפשרות זאת, יפתחו בפניכם האופציות הבאות:
  • שאלת תאריך – יוצרת הצלבה של תאריך הביקור ומספר ת.ז של המטופל, על פי בחירה של שאלת תאריך שיצרתם במערכת.
  • תאריך מדויק – המערכת תחפש מטופל עם תאריך הביקור שמוגדר בקובץ.
  • טווח – המערכת תחפש לפי טווח ימים מהתאריך שנבחר אל מול תאריך הביקור.
 1. מרכז כאשר המחקר הוא MULTI-SITE, תוכלו לבחור מרכז מסוים אליו תייבאו את המידע או לייבא את המידע לכל המרכזים
 2. אופן הייבוא – אופן ייבוא הנתונים מתחלק לשלושה:
 • יצירה בלבד – ביקורים חדשים ייווצרו, וביקורים שקיימים במאגר לא יעודכנו.
 • עדכון בלבד – יעודכנו ביקורים הקיימים במאגר.
 • יצירה ועדכון – ביקורים חדשים ייווצרו המערכת, ויעודכנו ביקורים הקיימים במאגר.
 1. מקור המידע במערכת קלינית? – מאפשר לכם למנוע את עריכת המידע.
 2. בחר קובץ אקסל לייבוא – טענו את קובץ המידע שלכם.

[sta_anchor id=”import_examples”]דוגמאות לשימוש בייבוא

 • ייבוא מידע אל השדות שיצרנו.
  לדוגמה: ייבוא שדות רגילים כמו “גיל”, “תאריך לידה” וכדומה, וייבוא שדות דינמיים כמו בדיקות הדם של המטופל (מס’ בלתי מוגבל של שורות)
 • ייבוא מידע על בסיס תאריך (ללא מזהה ייחודי).
  לדוגמה: ייבוא קובץ אקו שלא מכיל את מספר הביקור, וניתן להצליבו רק על פי תאריך.
 • ייבוא מידע על בסיס תאריך יחסי.
  לדוגמה: קובץ אקו, שתאריך האקו לא תואם לתאריך הביקור.