[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

שאילתות

שאילתות מאפשרות לכם לסנן את המידע במערכת, בכדי שתוכלו לצפות במידע הרלוונטי לכם. למעשה, שאילתא היא שאלה על קבוצה של שדות הקיימים בשאלונים (לדוגמה: הצג את כל מי שגילו > 50, והאם מעשן? = כן). באפשרותכם לשאול שאלה וליצור שאילתא על בסיס כל שדה שהוקם במערכת.

[sta_anchor id=”how_create_query”]כיצד יוצרים שאילתות?

 • דרך מסך העבודה – לחצו על ניהול המחקר, מתחת למודולים, בחרו מסכי עבודה, לחצו על “צור מסך“, ובחרו “צור שאילתא“.
 • דרך מודול דוחות – לחצו על דוחות בתפריט, תחת “צעד מספר 2: סינון“, לחצו על “צור שאילתא“.

שימו לב כל שאילתא שתיצרו תהיה זמינה לשימוש עבורכם בכל מקום במערכת בו ניתן להשתמש בשאילתות.

[sta_anchor id=”query_setting”]הגדרת השאילתא:

תחילה הגדירו את השאילתא בעזרת שתי אפשרויות:

 1. הוסף תנאי (1) – כל שדה שקיים במערכת ניתן לתשאול (לדוגמה: כל המטופלים מעל גיל 50 שעברו ניתוח להסרת שקדים).
 2. הוסף קבוצה (2) – מאפשר לכם להפריד בין קבוצות שונות של אוכלוסיה (לדוגמה: כל המטופלים מעל גיל 50 שעברו ניתוח להסרת שקדים או כל הגברים שעברו ניתוח להסרת תוספתן).

הגדרת תנאי לשאילתא: (3)

 1. שאלה – בחרו שדה כלשהו מתוך השאלונים.
 2. פעולה מתמטית – גדול מ/קטן מ/שווה וכו’. לדוגמה, כאשר רוצים לשאול על שדות כמו גיל או תאריך.
 3. ערך – הנתון שעל פיו תרצו לסנן את המידע (לדוגמה: 50, במידה ואנחנו רוצים לסנן את המטופלים שגילם 50).
 4. ללא ערך – מאפשר לכם לבדוק שדה שלא הוזנו בו נתונים (Missing Data).
 5. כל ערך – מאפשר לכם לבדוק האם הוזן נתון כלשהו. (ההפך מהסעיף הקודם).
 6. קשר – מאפשר לכם ליצור קשר בין שני תנאים. בעמודת “קשר” תוכלו לבחור מבין שתי אפשרויות: “ו”/”או”. הראשונה תקיים את שני התנאים (לדוגמה: בן 50 “ו”עבר ניתוח), ואילו השנייה תקיים רק אחד מהתנאים (לדוגמה: בן 50 “או” עבר ניתוח).

1
הוסף תנאי
2
הוסף קבוצה
3
הגדרת תנאי לשאילתא

[sta_anchor id=”query_examples”]דוגמאות לשימוש בשאילתות

 • מעקב אחר מטופלים. לדוגמה: הצגת כל המטופלים שעברו ניתוח לפני שבוע וטרם שוחחנו עמם.
 • סינון המטופלים על פי קריטריונים רלוונטיים. לדוגמה: הצגת כל המטופלים מעל גיל 50, שעברו ניתוח להסרת שקדים.
 • סינון על פי מספר ביקורים וקריטריונים רלוונטיים. לדוגמה: מטופלים שביקרו מעל לשלוש פעמים, וקיבלו תרופה מסוימת.
 • מעקב אחר מידע חסר- כל המטופלים שחסרה להם אבחנה, פרוצדורה או סיכום אשפוז. לדוגמה: כל המטופלים שיש להם סיכום אשפוז, אך אין להם מידע מטויב.