[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

מסמכים

מודול זה מאפשר לכם להפיק מסמך למטופלים המציג את המידע שנאסף עליהם במהלך ביקוריהם, כמו סטטיסטיקה חוצה מחקר ונתונים נוספים. באפשרותכם לבנות תבנית למסמך, מרמת התוכן שיוצג ועד לרמת העיצוב. בניית התבנית תאפשר לכם להפיק את אותו המסמך למטופלים שונים, כאשר כל אחד מהם יקבל את נתוניו האישיים.

[sta_anchor id=”documents_production”]כיצד מפיקים מסמכים?

ראשית, לחצו על מסמכים בתפריט הראשי, ויפתח בפניכם חלון המסמכים. בחלון זה תוכלו להגדיר את המסמך ולהפיקו על פי האפשרויות הבאות:

  1. מקבל המסמך (1)- בחרו מי יקבל את המסמך:
  • מטופל יחיד – המסמך יופק למטופל ספציפי, מצאו אותו על ידי שם או ת.ז.
  • קבוצת מטופלים – המסמכים יופקו לכל המטופלים במערכת (כל אחד יקבל מסמך נפרד). שימו לב, ניתן לבחור קבוצה ספציפית של מטופלים באמצעות שאילתא (2).

2. לחצו על “הפק” (3), ויפתח חלון חדש המכיל את כל המידע שהוגדר במסמך.

הערה: בהפקת מסמך על קבוצת מטופלים, המסמכים ישלחו לדוא”ל.

1
מקבל המסמך
2
בחירת שאילתא לסינון
3
הפק מסמך

[sta_anchor id=”documents_examples”]דוגמאות לשימוש במסמכים

  • הצגת מידע גרפי למטופל.
    לדוגמה: הצגת שיפור בתוצאות בדיקת דם
  • מתן המלצות למטופלים בהתאם ל-SCORE שקיבלו על בסיס המידע במערכת.
    לדוגמה: סימני העייפות שאתה מעיד עליהם אינם בנורמה לגילך. פנה לרופא.