[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

סקרים

מודול סקרים מאפשר לכם לשלוח סקר למטופל לצורך מילוי מרחוק, בתוך הארגון או מחוצה לו. ניתן להכניס לסקר, כל שדה שיצרתם במערכת. הכניסה אל הסקר היא באמצעות לינק ייחודי (TOKEN), כך שלמטופל תהיה גישה בלעדית אליו, אך הסקר לא יכיל מידע שיזהה את המטופל. כאשר מטופל מסיים למלא את הסקר, המידע יסונכרן באופן אוטומטי למערכת.

[sta_anchor id=”Create_Surveys”]כיצד יוצרים סקר?

שלב 1: לחצו על ניהול המחקר, מתחת למודולים, בחרו סקרים, ולחצו על “סקר חדש“. כעת, עליכם למלא את ההגדרות הבאות:

  1. שם הסקר (1): בחרו את שם לסקר.
  2. שדות הסקר (2): בחרו את השדות שתרצו שיופיעו בסקר, על ידי האפשרויות הבאות:
  • חיפוש השדות דרך שורת החיפוש.
  • סימון שאלון שלם והכנסת שדותיו לסקר.

שלב 2: בחלון “שדות” (3), תוכלו לסדר את שדות הסקר, על ידי גרירת  השדות בעזרת העכבר (Drag & Drop).

בסיום לחצו “שמור” (4). הסקר נשמר במערכת.

לאחר השמירה, תופיע האפשרות ל”תצוגה מקדימה” באמצעותה תוכלו לצפות בסקר כפי שיוצג למטופל.

1
שם הסקר
2
בחירת שדות הסקר
3
חלון שדות
4
שמירת הסקר