[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

 יצירת מטופל וביקור

[sta_anchor id=”create_new_patient”]כיצד ליצור מטופל חדש?

באפשרותכם ליצור מטופל חדש על ידי השלבים הבאים:

  1. בלוח הבקרה, הכניסו את ת.ז המטופל אל תיבת החיפוש.
  2. המערכת תתריע בפניכם כי המטופל לא קיים במערכת, ותאפשר לכם ליצור מטופל חדש .
  3. לחצו כי ברצונכם ליצור מטופל חדש.
  4. בחלון שנפתח, תוכלו למלא מידע אישי אודות המטופל (1).

לאחר מילוי הפרטים האישיים לחצו “שמור” (2), המטופל נשמר במערכת. (תוכלו לחזור לעמוד זה בכל עת, בכדי לערוך את פרטי המטופל).

1
עריכת פרטי המטופל
2
שמירת פרטי המטופל במערכת
3
יצירת ביקור חדש

[sta_anchor id=”create_new_vist”]כיצד ליצור ביקור חדש?

בחלון מילוי פרטי המטופל, תופיע בפניכם האפשרות, ליצור ביקור חדש (3), על פי השלבים הבאים:

  1. לחצו על “ביקור חדש“.

שימו לב בביקור החדש שנוצר, הוזן אוטומטית מספר למזהה הביקור. מזהה הביקור מייחד את הביקור שיצרתם משאר הביקורים הקיימים במערכת.

  1. מלאו את הנתונים הנחוצים בשאלונים הרלוונטיים לכם.

לאחר מילוי הנתונים לחצו על “שמור“, הביקור נשמר במערכת.