[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

שאלה מסוג טקסט

שאלת טקסט היא שאלה פתוחה המאפשרת למלא טקסט חופשי. לדוגמה: “שם הרופא המטפל”, “סיבת פניית המטופל למחלקה”.

[sta_anchor id=”Create_text”]יצירת שאלה מסוג טקסט

בבלוק בו תרצו להוסיף את שאלת הטקסט, לחצו על “הוספת שאלה“, ולאחר מכן על “טקסט”.
בחלון עריכת השאלה שנפתח בפניכם, הוסיפו את נתוני השאלה:

 • שם השאלה: כתבו את השאלה שתרצו שתופיע בשאלון, לדוגמה, “סיכום אשפוז”.
 • קוד בפלט: הוסיפו קוד לשאלה. הקוד ישמש לזיהוי השאלה, כאשר תרצו לייצא ולייבא נתונים מהמערכת. לדוגמה “hospitalization_summary”. הנחיות לכתיבת קוד בפלט.
 • גודל השדה: מאפשר לכם לבחור בין שורת טקסט אחת, לשורות טקסט מרובות.
  ההבדל בין “שורה אחת” ל”שורות מרובות”, הוא כמות התווים שניתן להקליד:

  • בשורה אחת” תוכלו למלא מידע קצר, כמו “שם המטופל”
  • בשורות מרובות” תוכלו למלא מידע רחב יותר, כמו “סיכום אשפוז”.

[sta_anchor id=”Authentication”]אימות נתונים

 • שאלת חובה: מאפשרת לכם לחייב את המשתמש לענות על השאלה.
 • ערך חד-חד-ערכי במחקר: תוכלו לקבוע שהערך שיוזן בשאלה, לא יוכל לחזור על עצמו בביקורים אחרים. לדוגמה, אם בשאלה “שם הדגימה”, מילאתם את הערך “Sample-6646”, לא יהיה ניתן להזינו שוב.
 • ללא מידע רפואי פרטי: מאפשר לכם להחליט שבעת מילוי השדה, לא יהיה ניתן להזין פרטים אישיים על המטופל, כמו מספר טלפון ותעודת זהות. לחצו לשדות נוספים אותם ניתן לחסום.
 • מינימום תווים: תוכלו לחייב את המשתמש להקליד מספר מסוים של תווים. לדוגמה,אם תקבעו שמספר התווים המינימלי בשאלה הוא 10, המשתמש יהיה חייב להזין לפחות 10 תווים.
 • מקסימום תווים: מאפשר לכם להגביל את כמות התווים שהמשתמש יוכל להקליד. לדוגמה, אם תקבעו שמספר התווים המקסימלי בשאלה הוא 100, המשתמש לא יוכל להזין יותר מ-100 תווים.
1
קבעו כי המענה על השאלה הוא חובה
2
ערך חד-חד-ערכי במחקר
3
קבעו כי לא יהיה ניתן להזין פרטים אישיים על המטופל
4
מספר התווים המינימלי שחייב להקליד בשאלה
5
מספר התווים המקסימלי שניתן להקליד

[sta_anchor id=”Permissions”]הרשאות

דרך “הרשאות” תוכלו לקבוע איזו גישה תהיה לכל קבוצת הרשאות שיצרתם:

 • גישה מלאה לשאלה– הקבוצה תוכל להזין נתונים בשאלה.
 • צפייה בשאלה – השאלה תוצג לקבוצה, אך הם לא יוכלו להזין בה נתונים.
 • אין גישה– השאלה לא תוצג לקבוצה.

בלחיצה על “שמירת השאלה“, השאלה שיצרתם תשמר בשאלון.

[sta_anchor id=”Edit_delete_move”]עריכה, מחיקה והעברת השאלה לשאלון אחר

בעת לחיצה על שם השאלה בשאלון, תוכלו:

 • לערוך את השאלה.
 • להעביר את השאלה לשאלון אחר, בלחיצה על “מיקום”.
 • למחוק את השאלה, בלחיצה על “מחיקה”

שימו לב, ניתן לבצע המרה של השאלה משאלת טקסט של שורה אחת, לשאלת טקסט של שורות מרובות. בכדי ללמוד על שאלות שניתן להמיר במערכת, היכנסו להמרת שאלות.

1
העברת השאלה לשאלון אחר
2
מחיקת השאלה