[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

שאלה מסוג טבלה סטטית

טבלה סטטית מאפשרת לכם ליצור טבלה עם עמודות ושורות קבועות. לדוגמה, מעקב קבוע אחר מטופל: “לחץ הדם ודופק לפי הטיפול, אחרי הטיפול, וחודש אחרי הטיפול”.

[sta_anchor id=”Create_static_table”]יצירת טבלה סטטית

בבלוק בו תרצו להוסיף את הטבלה הסטטית, לחצו על “הוספת שאלה” ולאחר מכן על “טבלה סטטית”. בחלון עריכת הטבלה שנפתח בפניכם, הוסיפו את נתוני הטבלה:

 • שם הטבלה: כתבו את שם הטבלה שתרצו שיופיע בשאלון, לדוגמה, “מעקב לחץ דם ודופק”.
 • סוג הטבלה:
  • טבלת עמודות זהות – מאפשרת לכם ליצור טבלה עם שאלה שונה בכל שורה, וצורת מענה זהה בכל עמודה.
  • טבלת שורות זהות – מאפשרת לכם ליצור טבלה עם שאלה שונה בכל עמודה, וצורת מענה זהה בכל שורה.

לדוגמה:

[sta_anchor id=”Edit_static_table”]עריכת הטבלה הסטטית

עריכת הטבלה תופיע מצד שמאל של החלון, תחת הכותרת “תצוגה ועריכה“.

עריכת עמודות הטבלה[sta_anchor id=”Edit_table_columns”]: בכדי לערוך את עמודות הטבלה, לחצו על “עריכת העמודה“.
בחלון עריכת העמודה שנפתח בפניכם, הוסיפו את נתוני העמודה:

 • סוג השאלה: באפשרותכם לבחור את סוג השאלה, שיופיע בעמודה. לדוגמה, אם נרצה לעקוב אחר לחץ הדם של המטופלים, נוכל לבחור בסוג השאלה, “מספר שלם”. כך המשתמש יוכל למלא את תוצאות בדיקת לחץ הדם במספרים שלמים.
 • שם השאלה: כתבו את שם העמודה שתרצו שיופיע בטבלה. לדוגמה, “לחץ דם סיסטולי”.
 • קוד בפלט: הוסיפו קוד לעמודה. הקוד ישמש לזיהוי העמודה, כאשר תרצו לייצא ולייבא נתונים מהמערכת, לדוגמה “blood_pressure”. הנחיות לכתיבת קוד בפלט.

אימות נתונים:

 • שאלת חובה: מאפשרת לכם לחייב את המשתמש לענות על השאלה.

בסיום, לחצו על “שמירת העמודה“. העמודה שיצרתם תופיע בטבלה.

עריכת שורות הטבלה[sta_anchor id=”Edit_table_rows”]: בכדי לערוך את שורות הטבלה, לחצו על “עריכת השאלה“.
בחלון עריכת השאלה שנפתח בפניכם, הוסיפו את נתוני השאלה:

 • שם השאלה: כתבו את השאלה שתרצו שתופיע בשורה, לדוגמה, “מה היה לחץ הדם של המטופל שבוע לאחר הטיפול?”
 • קוד בפלט: הוסיפו קוד לשאלה. הקוד ישמש לזיהוי השאלה, כאשר תרצו לייצא ולייבא נתונים מהמערכת, לדוגמה “blood_pressure_treatment”. הנחיות לכתיבת קוד בפלט.

בסיום, לחצו על “שמירת השורה“. השאלה שיצרתם תופיע בטבלה.

שימו לב:

 • בכדי להוסיף שאלות נוספות, לחצו על “הוספת שאלה“.
 • בכדי להוסיף עמודות נוספות, לחצו על “הוספת עמודה“.
 • באפשרותכם לשנות את סדר השורות והעמודות בקלות, על ידי גרירת השורות והעמודות למקום הרצוי (Drag & Drop).

[sta_anchor id=”Permissions”]הרשאות

דרך “הרשאות” תוכלו לקבוע איזו גישה תהיה לכל קבוצת הרשאות שיצרתם:

 • גישה מלאה לטבלה– הקבוצה תוכל להזין נתונים בטבלה.
 • צפייה בטבלה – הטבלה תוצג לקבוצה, אך הם לא יוכלו להזין בה נתונים.
 • אין גישה– הטבלה לא תוצג לקבוצה.

בלחיצה על “שמירת הטבלה“, הטבלה הסטטית שיצרתם תשמר בשאלון.

[sta_anchor id=”Edit_delete_move”]עריכה, מחיקה והעברת השאלה לשאלון אחר

בעת לחיצה על שם השאלה בשאלון, תוכלו:

 • לערוך את השאלה.
 • להעביר את השאלה לשאלון אחר, בלחיצה על “מיקום”.
 • למחוק את השאלה, בלחיצה על “מחיקה”
1
העברת השאלה לשאלון אחר
2
מחיקת השאלה