[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

שאלה מסוג טבלת דירוג

טבלת דירוג מאפשרת לכם ליצור טבלה עם שאלות לדירוג. לדוגמה, “האם סביבת הטיפול שלך הייתה נקייה?”, “כלל לא” / “כמעט ולא” / “סביר” / “מעולה”. פירטי הדירוג, יהיו מתוך הרשימות הקיימות במערכת או מתוך רשימה שתיצרו.

[sta_anchor id=”Create_rating_table_question”]יצירת שאלה מסוג טבלת דירוג:

בבלוק בו תרצו להוסיף את טבלת הדירוג, לחצו על “הוספת שאלה” ולאחר מכן על “טבלת דירוג”.
בחלון עריכת הטבלה שנפתח בפניכם, הוסיפו את נתוני השאלה:

 • שם הטבלה: כתבו את שם הטבלה שתרצו שיופיע בשאלון, לדוגמה, “סקר שביעות רצון”.

[sta_anchor id=”Edit_list”]עריכת הרשימה

 תוכלו לבחור אם ברצונכם להשתמש ברשימה קיימת או ליצור רשימה חדשה.

 • בלחיצה על “בחירת רשימה לדירוג“, תוכלו לבחור רשימה מתוך כלל הרשימות הקיימות במערכת.
 • כדי ליצור רשימה חדשה, לחצו על “יצירת רשימה חדשה“.

שימו לב כדי לערוך רשימה קיימת לחצו על “עריכת הרשימה” בתפריט.
ביצירת רשימה חדשה, העריכה תופיע אוטומטית מצד שמאל של החלון.

1
בחירת רשימה מתוך כלל הרשימות שיצרתם במערכת
2
יצירת רשימה חדשה
3
עריכת רשימה קיימת

[sta_anchor id=”Window_edit_list”]חלון עריכת הרשימה

 • שם הרשימה: שם הרשימה אותה תרצו ליצור, לדוגמה “סולם שביעות רצון”.
 • סדר לפי: מאפשר לכם לבחור את הסדר בו תוצג הרשימה:
  • ידני: תוכלו לקבוע את סדר הרשימה על ידי גרירת פרטי הרשימה.
  • אלפביתי: הרשימה תוצג על פי סדר הא’ ב’.
  • שימוש: סדר הרשימה יהיה על פי כמות השימוש בכל אחד מן הפריטים (למשל: הפריט שבו נעשה השימוש הרב ביותר, יופיע ראשון).
 • הוספת פרטי הרשימה: הוסיפו את הפריטים הרצויים לרשימה שלכם, והגדירו קוד לכל פריט. (הקוד יאפשר לכם להפיק נתונים מהמערכת). לדוגמה: פריט = “מרוצה מאוד”, קוד=5.
  • בלחיצה על “+ הוספת פריט”, תוכלו להוסיף פריט לרשימה.
  • בלחיצה על “- מחיקת פריט”, תוכלו למחוק את הפריט מהרשימה.
 • טען רשימה מקובץ: ביצירת רשימה חדשה תוכלו להעלות רשימה מתוך קובץ Excel. הנחיות להעלאת רשימה.

בסיום, לחצו על “שמירת הרשימה“. הרשימה שיצרתם תופיע ב”רשימות קיימות”. כמו כן, תוכלו לראות את פרטי הרשימה בעמודות טבלת הדירוג.

[sta_anchor id=”Add_questions_rating_table”]הוספת שאלות לטבלת הדירוג

השאלות בטבלת הדירוג יופיעו בשורות הטבלה, מתחת לכותרת “תצוגה ועריכה“. בכדי להוסיף שאלות לטבלת הדירוג, לחצו על “עריכת השאלה“. בחלון עריכת השאלה שנפתח בפניכם, הוסיפו את נתוני השאלה:

 • שם השאלה: כתבו את השאלה שתרצו שתופיע בטבלה, לדוגמה, “עד כמה אתה שבע רצון מהטיפול שקיבלת?”
 • קוד בפלט: הוסיפו קוד לשאלה. הקוד ישמש לזיהוי השאלה, כאשר תרצו לייצא ולייבא נתונים מהמערכת, לדוגמה “satisfied_treatment”. הנחיות לכתיבת קוד בפלט.

אימות נתונים:

 • שאלת חובה: מאפשרת לכם לחייב את המשתמש לענות על השאלה.

בסיום, לחצו על “שמירת השורה“. השאלה שיצרתם תופיע בטבלת הדירוג.

שימו לב:

 • בכדי להוסיף שאלות נוספות, לחצו על “הוספת שאלה“.
 • באפשרותכם לשנות את סדר השאלות בקלות על ידי גרירת השאלות למקום הרצוי (Drag & Drop).

[sta_anchor id=”Permissions”]הרשאות

דרך “הרשאות” תוכלו לקבוע איזו גישה תהיה לכל קבוצת הרשאות שיצרתם:

 • גישה מלאה לשאלה– הקבוצה תוכל להזין נתונים בשאלה.
 • צפייה בשאלה – השאלה תוצג לקבוצה, אך הם לא יוכלו להזין בה נתונים.
 • אין גישה– השאלה לא תוצג לקבוצה.

בלחיצה על “שמירת הטבלה“, טבלת הדירוג שיצרתם תשמר בשאלון.

[sta_anchor id=”Edit_delete_move”]עריכה, מחיקה והעברת הטבלה לשאלון אחר

בעת לחיצה על שם הטבלה בשאלון, תוכלו:

 • לערוך את הטבלה.
 • להעביר את הטבלה לשאלון אחר, בלחיצה על “מיקום”.
 • למחוק את הטבלה, בלחיצה על “מחיקה”
1
העברת השאלה לשאלון אחר
2
מחיקת השאלה