[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

שאלה מסוג רשימה

שאלה מסוג רשימה, מאפשרת לכם ליצור רשימת פריטים, מהם ניתן לבחור בעת מילוי השאלון. כל רשימה שתיצרו, תישמר במערכת ותוכלו להשתמש בה שנית בעתיד. כמו כן, את הרשימות ניתן ליצור ידנית או להעלות מקובץ. לדוגמה, תוכלו ליצור רשימה של “ניתוחים” עם סוגי הניתוחים הרלוונטיים לכם.

כדי ללמוד על חשיבותן של רשימות במערכת, לחצו על “כיצד רשימות משרתות אותי במערכת?”

[sta_anchor id=”Create_list_question”]יצירת שאלה מסוג רשימה

בבלוק בו תרצו להוסיף את שאלת הרשימה, לחצו על “הוספת שאלה“, ולאחר מכן על “רשימה”.
בחלון עריכת השאלה שנפתח בפניכם, הוסיפו את נתוני השאלה:

 • שם השאלה: כתבו את השאלה שתרצו שתופיע בשאלון, לדוגמה, “אילו ניתוחים עבר המטופל?”
 • קוד בפלט: הוסיפו קוד לשאלה. הקוד ישמש לזיהוי השאלה, כאשר תרצו לייצא ולייבא נתונים מהמערכת, לדוגמה “surgeries”. הנחיות לכתיבת קוד בפלט.

[sta_anchor id=”Edit_list”]עריכת הרשימה

תוכלו לבחור אם ברצונכם להשתמש ברשימה קיימת או ליצור רשימה חדשה.

 • בלחיצה על “בחירת רשימה“, תוכלו לבחור רשימה מתוך כלל הרשימות הקיימות במערכת.
 • כדי ליצור רשימה חדשה, לחצו על “יצירת רשימה חדשה“.

שימו לב כדי לערוך רשימה קיימת לחצו על “עריכת הרשימה” בתפריט.
ביצירת רשימה חדשה, העריכה תופיע אוטומטית מצד שמאל של החלון.

1
בחירת רשימה מתוך כלל הרשימות שיצרתם במערכת
2
יצירת רשימה חדשה
3
עריכת רשימה קיימת

[sta_anchor id=”Window_edit_list”]חלון עריכת הרשימה

 • שם הרשימה: שם הרשימה אותה תרצו ליצור, לדוגמה “ניתוחים”.
 • סדר לפי: מאפשר לכם לבחור את הסדר בו תוצג הרשימה:
  • ידני: תוכלו לקבוע את סדר הרשימה על ידי גרירת פרטי הרשימה.
  • אלפביתי: הרשימה תוצג על פי סדר הא’ ב’.
  • שימוש: סדר הרשימה יהיה על פי כמות השימוש בכל אחד מן הפריטים (למשל: הפריט שבו נעשה השימוש הרב ביותר, יופיע ראשון).
 • הוספת פרטי הרשימה: הוסיפו את הפריטים הרצויים לרשימה שלכם, והגדירו קוד לכל פריט. (הקוד יאפשר לכם להפיק נתונים מהמערכת). לדוגמה: שם הפריט = “ניתוח לב”, קוד הפריט=1.
  • בלחיצה על “+ הוספת פריט”, תוכלו להוסיף פריט לרשימה.
  • בלחיצה על “- מחיקת פריט”, תוכלו למחוק את הפריט מהרשימה.
 • טען רשימה מקובץ: ביצירת רשימה חדשה תוכלו להעלות רשימה מתוך קובץ Excel. הנחיות להעלאת רשימה.

בסיום, לחצו על “שמירת הרשימה“. הרשימה שיצרתם תופיע ב”רשימות קיימות”.

[sta_anchor id=”multiple_choice”]בחירה מרובה

מאפשרת לכם לבחור יותר מפריט אחד בעת מילוי השאלון. לדוגמה, בשאלה “באיזה ספורט אתה עוסק?” ניתן לבחור בכמה פריטים (“הליכה”, “ריצה”, “כדורסל” וכד’).

[sta_anchor id=”Desing_list”]עיצוב הרשימה

מאפשר לכם לבחור כיצד תוצג הרשימה:

 • רשימה נפתחת: הרשימה תפתח על ידי לחיצה על העכבר, או על מקש האנטר (Enter) במקלדת. במידה והרשימה ארוכה, המשתמש יוכל לחפש את הפריט המתאים.
 • רשימה פתוחה אנכית: הרשימה תוצג בצורה אנכית כאשר ליד כל פריט כפתור בחירה.
 • רשימה פתוחה אופקית: הרשימה תוצג בצורה אופקית כאשר ליד כל פריט כפתור בחירה.

[sta_anchor id=”Display_conditions”]תנאי תצוגה

באפשרותכם להגדיר תלות בין ערכים מסוימים בשאלה, לבין פתיחה של שאלון, בלוק ו/או שאלה אחרים. לדוגמה: ניתן להגדיר כי רק כאשר נבחר את הפריט “ניתוח לב”, תפתח לי השאלה, “איזה ניתוח לב עבר המטופל?”
בלחיצה על “תנאי תצוגה“, יפתח חלון “תנאי תצוגה”. בחלון זה תוכלו להוסיף את התנאים בהם יפתח שדה או שדות אחרים.

 • בבחירת הערך/ים הבאים– בחרו אילו ערכים יגרמו לפתיחה של שאלה/בלוק/שאלון אחרים.
 • שדה/ות אלה יופיעו– בחרו את השאלון, הבלוק או השאלה שיפתחו בעת בחירה בערך שהגדרתם.

בלחיצה על “תנאי נוסף“, תוכלו להוסיף תנאים נוספים.

1
הגדירו תלות בין ערך ברשימה, לבין פתיחה של שדות אחרים
2
בחירת הערך או הערכים שיביאו לפתיחה של שדות אחרים
3
בחרו את השדות שיפתחו
4
הוסיפו תנאי נוסף

[sta_anchor id=”Authentication”]אימות נתונים

שאלת חובה: מאפשרת לכם לחייב את המשתמש לענות על השאלה.

[sta_anchor id=”Permissions”]הרשאות

דרך “הרשאות” תוכלו לקבוע איזו גישה תהיה לכל קבוצת הרשאות שיצרתם:

 • גישה מלאה לשאלה– הקבוצה תוכל להזין נתונים בשאלה.
 • צפייה בשאלה – השאלה תוצג לקבוצה, אך הם לא יוכלו להזין בה נתונים.
 • אין גישה– השאלה לא תוצג לקבוצה.

בלחיצה על “שמירת השאלה“, השאלה שיצרתם תשמר בשאלון.

[sta_anchor id=”Edit_delete_move”]עריכה, מחיקה והעברת השאלה לשאלון אחר

בעת לחיצה על שם השאלה בשאלון, תוכלו:

 • לערוך את השאלה.
 • להעביר את השאלה לשאלון אחר, בלחיצה על “מיקום”.
 • למחוק את השאלה, בלחיצה על “מחיקה”
1
העברת השאלה לשאלון אחר
2
מחיקת השאלה