[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

שאלה מסוג העלאת קובץ

שאלה מסוג “העלאת קובץ”, מאפשרת לכם ליצור שדה של העלאת קובץ בשאלון. באמצעות שדה זה, המשתמש יוכל להעלות קבצים, לשמור אותם ולהשתמש בהם.

[sta_anchor id=”Create_file_upload_question”]יצירת שאלה מסוג העלאת קובץ

בבלוק בו תרצו להוסיף את שאלת העלאת הקובץ, לחצו על “הוספת שאלה” ולאחר מכן על “העלאת קובץ”. בחלון עריכת השאלה שנפתח בפניכם, הוסיפו את נתוני השאלה:

 • שם השאלה: כתבו את שם הקובץ שתרצו שיופיע בשאלון, לדוגמה, “צילום רנטגן”.
 • קוד בפלט: הוסיפו קוד לשאלה. הקוד ישמש לזיהוי השאלה, כאשר תרצו לייצא ולייבא נתונים מהמערכת, לדוגמה “x_ray”. הנחיות לכתיבת קוד בפלט.

[sta_anchor id=”Authentication”]אימות נתונים

 • שאלת חובה: מאפשרת לכם לחייב את המשתמש לענות על השאלה.
 • סוגי קבצים להעלאה: באפשרותכם לבחור את סוגי הקבצים שיהיה ניתן לעלות למערכת.
  שימו לב, במידה ולא תבחרו סוגי קבצים להעלאה, יהיה ניתן להעלות את כל סוגי הקבצים.
1
קבעו כי המענה על השאלה יהיה חובה
2
בחרו את סוגי הקבצים שיהיה ניתן להעלות

[sta_anchor id=”Permissions”]הרשאות

דרך “הרשאות” תוכלו לקבוע איזו גישה תהיה לכל קבוצת הרשאות שיצרתם:

 • גישה מלאה לשאלה– הקבוצה תוכל להזין נתונים בשאלה.
 • צפייה בשאלה – השאלה תוצג לקבוצה, אך הם לא יוכלו להזין בה נתונים.
 • אין גישה– השאלה לא תוצג לקבוצה.

בלחיצה על “שמירת השאלה“, השאלה שיצרתם תשמר בשאלון.

[sta_anchor id=”Edit_delete_move”]עריכה, מחיקה והעברת השאלה לשאלון אחר

בעת לחיצה על שם השאלה בשאלון, תוכלו:

 • לערוך את השאלה.
 • להעביר את השאלה לשאלון אחר, בלחיצה על “מיקום”.
 • למחוק את השאלה, בלחיצה על “מחיקה”
1
העברת השאלה לשאלון אחר
2
מחיקת השאלה