[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

שאלה מסוג טבלה דינמית

טבלה דינמית מאפשרת לכם ליצור טבלה, בה ניתן להוסיף תיעודים לפי צורך. לדוגמה: “טבלת התרופות שהמטופל נוטל”, בעת מילוי השאלון תוכלו להוסיף לכל מטופל את כמות התרופות האישית שהוא נוטל.

[sta_anchor id=”Create_dynamic_table”]יצירת טבלה דינמית:

בבלוק בו תרצו להוסיף את הטבלה הסטטית, לחצו על “הוספת שאלה” ולאחר מכן על “טבלה דינמית”.
בחלון עריכת הטבלה שנפתח בפניכם, הוסיפו את נתוני הטבלה:

שם הטבלה: כתבו את שם הטבלה שתרצו שיופיע בשאלון, לדוגמה, “תרופות שהמטופל נוטל”.

[sta_anchor id=”Edit_dynamic_table”]עריכת הטבלה הדינמית

עריכת הטבלה תופיע מצד שמאל של החלון, תחת הכותרת “תצוגה ועריכה“.

עריכת עמודות הטבלה הדינמית: בכדי לערוך את עמודות הטבלה, לחצו על “עריכת העמודה“.
בחלון עריכת העמודה שנפתח בפניכם, הוסיפו את נתוני העמודה:

 • סוג השאלה: באפשרותכם לבחור את סוג השאלה, שיופיע בעמודה. לדוגמה, אם נרצה ליצור עמודה של רשימת תרופות, נוכל לבחור בסוג השאלה -“רשימה”, כדי שהמשתמש יוכל למצוא את התרופה המתאימה בעת מילוי השאלון.
 • שם השאלה: כתבו את שם השאלה שתרצו שיופיע בטבלה. לדוגמה, “שם התרופה”.
 • קוד בפלט: הוסיפו קוד לעמודה. הקוד ישמש לזיהוי העמודה, כאשר תרצו לייצא ולייבא נתונים מהמערכת, לדוגמה “drug_name”. הנחיות לכתיבת קוד בפלט.

אימות נתונים:

 • שאלת חובה: מאפשרת לכם לחייב את המשתמש לענות על השאלה.

בסיום, לחצו על “שמירת העמודה“. העמודה שיצרתם תופיע בטבלה.

שימו לב:

 • בכדי להוסיף עמודות נוספות, לחצו על “הוספת עמודה“.
 • באפשרותכם לשנות את סדר העמודות בקלות על ידי גרירת העמודות למקום הרצוי (Drag & Drop).

[sta_anchor id=”Column_view”]תצוגת עמודות 

באפשרותכם ליצור כפתור/ים שיציגו רק עמודות ספציפיות בטבלה הדינמית. אפשרות זו יעילה במיוחד כאשר יש עמודות רבות בטבלה.

 • שם הכפתור: בחרו שם לכפתור שיציג את העמודות הרלוונטיות. מומלץ לבחור שם המתאים לעמודות שתרצו שיוצגו. לדוגמה, כפתור בשם “פרטי הניתוח”, יציג את העמודות “תאריך הניתוח” ו”שם הניתוח”.
 • עמודות לתצוגה: בחרו את העמודה או העמודות שתרצו שיוצגו בעת לחיצה על הכפתור.
 • הוספה: יצירת כפתור נוסף.
1
אופציית תצוגת העמודות
2
בחירת שם לכפתור
3
בחירת העמודות שיוצגו בעת לחיצה על הכפתור
4
יצירת כפתור נוסף

לדוגמה:

[sta_anchor id=”Permissions”]הרשאות

דרך “הרשאות” תוכלו לקבוע איזו גישה תהיה לכל קבוצת הרשאות שיצרתם:

 • גישה מלאה לטבלה– הקבוצה תוכל להזין נתונים בטבלה.
 • צפייה בטבלה – הטבלה תוצג לקבוצה, אך הם לא יוכלו להזין בה נתונים.
 • אין גישה– הטבלה לא תוצג לקבוצה.

בלחיצה על “שמירת הטבלה“, הטבלה הדינמית שיצרתם תשמר בשאלון.

[sta_anchor id=”Edit_delete_move”]עריכה, מחיקה והעברת הטבלה לשאלון אחר

בעת לחיצה על שם הטבלה בשאלון, תוכלו:

 • לערוך את הטבלה.
 • להעביר את הטבלה לשאלון אחר, בלחיצה על “מיקום”.
 • למחוק את הטבלה, בלחיצה על “מחיקה”
1
העברת השאלה לשאלון אחר
2
מחיקת השאלה