[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

שאלה מסוג תאריך

שאלה מסוג תאריך, מאפשרת לכם ליצור שאלת תאריך בשאלון. לדוגמה: “תאריך האשפוז”.

[sta_anchor id=”Create_date_question”]יצירת שאלה מסוג תאריך

בבלוק בו תרצו להוסיף את שאלת התאריך, לחצו על “הוספת שאלה“, ולאחר מכן על “תאריך”.
בחלון עריכת השאלה שנפתח בפניכם, הוסיפו את נתוני השאלה:

 • שם השאלה: כתבו את השאלה שתרצו שתופיע בשאלון, לדוגמה, “תאריך האשפוז”.
 • קוד בפלט: הוסיפו קוד לשאלה. הקוד ישמש לזיהוי השאלה, כאשר תרצו לייצא ולייבא נתונים מהמערכת, לדוגמה “hospitalization_date”. הנחיות לכתיבת קוד בפלט.

[sta_anchor id=”Date_type”]סוג התאריך

סוג התאריך מאפשר לכם לבחור את האופן בו יוצג התאריך.

 • תאריך+ שעה: מאפשר למלא תאריך ושעה מדויקים (עד לרמת השנייה). לדוגמה, 07/06/2017 08:32:04
 • תאריך מלא: תאריך הכולל יום, חודש ושנה (07/6/2017)
 • חודש ושנה: תאריך הכולל חודש ושנה (6/2017)
 • שנה (2017)

[sta_anchor id=”Authentication”]אימות נתונים

 • שאלת חובה: מאפשרת לכם לחייב את המשתמש לענות על השאלה.
 • החל מתאריך: בחירת התאריך המוקדם ביותר שיהיה ניתן להזין בשאלה.
 • עד לתאריך:  בחירת התאריך המאוחר ביותר שיהיה ניתן להזין בשאלה.
 • תאריכים מאוחרים משאלה זו: מאפשר לכם לבחור שאלה (או שאלות) מכלל שאלות התאריך שיצרתם בשאלוני המחקר, ולחייב שהתאריך שלה יהיה תמיד מאוחר יותר, מהתאריך בשאלה החדשה שיצרתם. לדוגמה, אם יצרתם את השאלה “תאריך הלידה של המטופל”, תוכלו לבחור את “תאריך האשפוז”, ולקבוע שהוא תמיד יהיה מאוחר יותר מ”תאריך הלידה של המטופל”.
 • תאריכים מוקדמים משאלה זו: מאפשר לכם לבחור שאלה (או שאלות) מכלל שאלות התאריך שיצרתם בשאלוני המחקר, ולחייב שהתאריך שלה יהיה תמיד מוקדם יותר, מהתאריך בשאלה החדשה שיצרתם. לדוגמה, אם יצרתם את השאלה “תאריך הלידה של המטופל”, תוכלו לבחור את “תאריך הלידה של האב”, ולקבוע שהוא תמיד יהיה מוקדם יותר מ”תאריך הלידה של המטופל”.
1
קבעו כי המענה על השאלה הוא חובה
2
בחרו את התאריך המוקדם ביותר שיהיה ניתן להזין בשאלה
3
בחרו את התאריך המאוחר ביותר שיהיה ניתן להזין בשאלה
4
תאריכים מאוחרים משאלה זו
5
תאריכים מוקדמים משאלה זו

[sta_anchor id=”Permissions”]הרשאות

דרך “הרשאות” תוכלו לקבוע איזו גישה תהיה לכל קבוצת הרשאות שיצרתם:

 • גישה מלאה לשאלה– הקבוצה תוכל להזין נתונים בשאלה.
 • צפייה בשאלה – השאלה תוצג לקבוצה, אך הם לא יוכלו להזין בה נתונים.
 • אין גישה– השאלה לא תוצג לקבוצה.

בלחיצה על “שמירת השאלה“, השאלה שיצרתם תשמר בשאלון.

[sta_anchor id=”Edit_delete_move”]עריכה, מחיקה והעברת השאלה לשאלון אחר

בעת לחיצה על שם השאלה בשאלון, תוכלו:

 • לערוך את השאלה.
 • להעביר את השאלה לשאלון אחר, בלחיצה על “מיקום”.
 • למחוק את השאלה, בלחיצה על “מחיקה”

שימו לב ניתן לבצע המרות בין סוגי התאריכים. בכדי ללמוד על שאלות שניתן להמיר במערכת, היכנסו להמרת שאלות.

1
העברת השאלה לשאלון אחר
2
מחיקת השאלה