[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

עיצוב ועריכת השאלון

בבונה השאלונים קיימות אפשרויות עיצוב מגוונות, אשר יאפשרו לכם לעצב את השאלון על פי העדפותיכם האישיות.

שינוי שם השאלון

בשורת הטקסט של “שם השאלון” תוכלו לתת שם לשאלון שלכם.

הוספת בלוק לשאלון

על ידי לחיצה על “הוספת בלוק“.

1
מתן שם לשאלון
2
הוספת בלוק

עיצוב ועריכת הבלוקים בשאלון

  • מתן שם לבלוק על ידי לחיצה על “שם הבלוק“.
  • הרחבה או צמצום הבלוק, בעזרת העכבר.
  • הזזת הבלוקים בשאלון על ידי גרירה (Drag & Drop).
  • שינוי צבע הבלוק בלחיצה “צבע“.
  • מחיקת הבלוק, בלחיצה על האייקון.

עיצוב ועריכת השאלות בשאלון

  • שינוי סדר השאלות בבלוק על ידי גרירה (Drag & Drop).
  • העברת שאלות מבלוק לבלוק על ידי גרירה (Drag & Drop).
  • העברת שאלות לשאלון אחר, על ידי לחיצה על עריכת שאלה קיימת, בחירה ב”מיקום“, ובחירה בשאלון אליו תרצו להעביר את השאלה.